Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów i archiwów

Poufne dane pod żadnym pozorem nie mogą dostać się do osób trzecich. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wymagającego rynku, oferujemy naszym klientom niszczenie dokumentów. Nie ograniczamy się do współpracy z przedsiębiorcami. Usługę kierujemy także do osób prywatnych i wszelkiego rodzaju instytucji. Uzyskane certyfikaty i znajomość obowiązujących norm gwarantują stuprocentową poufność oraz bezpieczeństwo. Na życzenie zleceniodawcy możemy także dostarczyć kopię nagrania rejestrującego proces zniszczenia.

Nie tylko papier

Jeszcze niedawno niszczenie dokumentów związane było przede wszystkim z dokumentami papierowymi. Trwający wciąż przełom technologiczny wymógł na nas rozszerzenie usługi. Przyjmujemy i całkowicie likwidujemy zawarte informacje z takich nośników, jak: pamięci przenośnie, USB, dyskietki i DVD. W każdym przypadku postępujemy według procedur, obowiązujących przepisów prawnych, europejskich norm ISO oraz europejskich i światowych norm DIN, dzięki temu poufne dane nie dotrą w niepowołane ręce.

Kilkuetapowy proces

Niszczenie dokumentów to kilkuetapowy proces rozpoczynający się od przyjęcia zlecenia. Następny krok to dostarczenie odpowiednich worków czy pojemników na dokumenty, które później po napełnieniu i zważeniu odbierają nasi konwojenci. Transport odbywa się wyłącznie najkrótszą trasą do miejsca zniszczenia oraz jest stale monitorowy. Po dotarciu na miejsce i zdjęciu jednorazowych plomb, transportowane dokumenty zostają skierowane do instalacji niszczącej. We wszystkich etapach procesu uczestniczą najlepsi zaufani pracownicy, co zapewnia stuprocentową dyskrecję.

Pewność w każdej sytuacji

Zachęcając do współpracy, należy wspomnieć, że na wypadek awarii samochodu lub innych losowych zdarzeń stosujemy odpowiednie procedury gwarantujące bezpieczeństwo powierzonej dokumentacji.

Dyskretnie, sprawnie i w określonym czasie. Zapraszamy.